Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Phục Sinh, của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Phục Sinh, của Đỗ Công Minh

Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin

h4_resize“Thấy mới tin”, câu nói thốt ra từ con người hôm nay mỗi khi nghe đến chuyện lạ nào đó, không phải là điều gì mới. Tin mừng Chúa nhật thứ II Phục sinh hôm nay Thánh Gioan tường thuật lại việc Chúa hiện ra với nhóm 12 sau khi Người đã sống lại từ cõi chết. Ông Tôma, người tông đồ đã theo Chúa bao năm trời, được chứng kiến nhiều phép lạ Thầy mình đã làm, nhưng khi nghe các bạn nói về việc đã được thấy Chúa, đã khí khái đáp: ”Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin“. Và để thỏa mãn điều con người từ ngàn năm trước vẫn muốn “thấy mới tin”, Chúa Giêsu đã trở lại tám ngày sau đó, trực tiếp trò chuyện với Tôma, nhắc ông: ”Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin“. TôMa đã cúi đầu thờ lạy và tôn vinh Chúa: ”Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con“.

       Lạy Chúa,

      Thái độ của Tôma trước khi được Chúa hiện ra với ông thực ra cũng là thái độ của con người chúng con, nhất là trong thời đại hôm nay, thời đại mà con người coi khoa học kỹ thuật thống lĩnh, thời đại của khoa học thực nghiệm. Để khẳng định một điều gì đó người ta yêu cầu phải chứng minh. Điều đó xét theo phương diện khoa học thì phải lẽ, nhưng về phương diện Đức tin, rất nhiều hiện tượng, sự kiện  trên thế giới đã từng xảy ra nhưng khoa học không thể giải thích được. Để có được niềm tin vào Đấng tạo thành vũ trụ và điều khiển tạo vật xoay vần theo thời gian là một ơn phúc Thiên Chúa trao, con người nhân loại đón nhận một cách nhưng không trong thái độ tin tưởng và khiêm tốn. Lời Đức Kitô nhỏ nhẹ với Tôma: ”Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin“ là một lời nhắc nhở con trên đời sống Đạo cuả mình.

      Xin Chúa giúp con, qua những lời chứng xác thực của các Tông đồ, trong đó có cả Tôma đại diện cho những người cứng lòng, từng được chứng kiến Chúa hiện ra sau khi Người đã sống lại từ cõi chết. Lời các Ngài tuyên xưng và bằng cả cái chết của các Ngài cùng các vị Thánh đã làm chứng:”Đức Kitô,Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà đượcsự sống nhờ danh Ngài”. AMEN.

Fx Đỗ Công Minh

Xem thêm

download

CA DAO XUÂN, TỤC NGỮ TẾT

Dân gian “đúc kết” kinh nghiệm cuộc đời thành hai điều đơn giản: “Sống Tết, chết …