Home / Lá Thư Linh Hướng

Lá Thư Linh Hướng

Lòng Chúa Thương Xót giúp chúng ta có con tim giống như Chúa

015Hinh10

Hiện tượng chạy đến LCTX Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận sự lớn mạnh của Phong trào Lòng Chúa thương xót (LCTX), phong trào được rất nhiều người tham gia. Đặc biệt tại Việt Nam, mỗi giáo xứ thường có những nhóm ít nhiều, tụ tập nhau hằng ngày để đọc kinh LCTX. …

Xem thêm »

Thư Mùa Chay

Thu

Chúng ta đang ở trong Mùa Chay. Trong Mùa Chay, sứ điệp thống hối thường được lập đi lập lại. Đối với Giáo hội Công Giáo, chúng ta có nhiều hình thức thống hối. Theo Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, “Kinh Thánh và các Giáo phụ nhấn …

Xem thêm »