Home / Thông Báo

Thông Báo

THÁNH LADARÔ

12-16-2016-9-05-22-pm

Có lẽ ít người biết ngày 17 tháng 12 là lễ Thánh Ladarô. Ông là bạn của Chúa Giêsu, em trai của Mácta và Maria, là người được Chúa Giêsu quý mến và được Ngài cho sống lại sau khi đã chết ba ngày. Ba chị em họ ở Bêtania. …

Xem thêm »