Home / Bác Ái Xã Hội

Bác Ái Xã Hội

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 01/2018

6c0bc04f070edd196a55cedc771f85c3--hay

  DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT HÓC MÔN: ĐaMinh Nguyễn Đông, Giáo Xứ Bùi Môn. Giuse Nguyễn Văn Hạnh, Giáo Xứ Bùi Môn. Maria Nguyễn Thị Vinh, Giáo Xứ Bùi Môn. Maria Phạm Thị Suất, Giáo Xứ Bùi Môn. HẠT XÓM MỚI: Giuse Mai Văn …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 12/2017

_MG_3578

  DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT XÓM MỚI: Lh.Maria Nguyễn Thị Bông, Lh. Maria Nguyễn Thị Nở và Lh.Maria Nguyễn Thị Nụ, Giáo xứ Hợp An (1.500.000 đ) Lh. Rôsa Kiều Thị Lệ Thủy, Giáo xứ Bắc Dũng. Lh. Phanxicô Xaviê Nguyễn Đình Cử, Giáo …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 11/2017

BA3_resize

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT XÓM MỚI: Maria Nguyễn Thị Hà, Giáo xứ Bắc Dũng. Phêrô Nguyễn Hải Khánh, Giáo xứ Bắc Dũng. Phêrô Trần Đình Trung, Giáo xứ Bắc Dũng. Maria Vũ Thị Hoàng, Giáo xứ Bắc Dũng. Maria Vũ Thị Lệ, Giáo xứ …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 10/2017

download

  DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT XÓM MỚI: Maria Nguyễn Thị Bích Nga, Giáo xứ Bắc Dũng. Đaminh Trần Quang Hanh, Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình (2 triệu). Antôn Trần Thanh Phong, Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình (2 triệu). Maria Vũ Thị Bích, …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 07 /2017

An

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT HÓC MÔN: Anna Võ Thị Thu, Giáo xứ Tân Mỹ. Giuse Nguyễn Y Sơn, Giáo xứ Tân Mỹ. Giuse Nguyễn Đại Ân, Giáo xứ Tân Mỹ. Anna Nguyễn Thị Hoàng Kim, Giáo xứ Tân Mỹ. Têrêsa Nguyễn Thị Đạm Tiên, …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 06/2017

maxresdefault

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT XÓM MỚI: Phêrô Nguyễn Văn Chứng, Giáo xứ Tử Đình. Giuse Đoàn Văn Nội, Giáo xứ An Nhơn. Dominicô Nguyễn Văn Thành, Giáo xứ Lạng Sơn. Giuse Hoàng Kim Ly, Giáo xứ Bắc Dũng. Maria Trần Thị Nhắn, Giáo xứ …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 05/2017

th

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT XÓM MỚI: Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn, Giáo xứ Hà Nội. Giuse Nguyễn (Việt kiều), Giáo xứ Hà Nội. Anna Nguyễn Thị Kim, Giáo xứ Lam Sơn. Anna Phạm Thị Liên, Giáo xứ Lam Sơn. Phêrô Nguyễn Thành Phương, Giáo xứ …

Xem thêm »