Home / Bác Ái Xã Hội

Bác Ái Xã Hội

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 07 /2017

An

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT HÓC MÔN: Anna Võ Thị Thu, Giáo xứ Tân Mỹ. Giuse Nguyễn Y Sơn, Giáo xứ Tân Mỹ. Giuse Nguyễn Đại Ân, Giáo xứ Tân Mỹ. Anna Nguyễn Thị Hoàng Kim, Giáo xứ Tân Mỹ. Têrêsa Nguyễn Thị Đạm Tiên, …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 06/2017

maxresdefault

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT XÓM MỚI: Phêrô Nguyễn Văn Chứng, Giáo xứ Tử Đình. Giuse Đoàn Văn Nội, Giáo xứ An Nhơn. Dominicô Nguyễn Văn Thành, Giáo xứ Lạng Sơn. Giuse Hoàng Kim Ly, Giáo xứ Bắc Dũng. Maria Trần Thị Nhắn, Giáo xứ …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 05/2017

th

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT XÓM MỚI: Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn, Giáo xứ Hà Nội. Giuse Nguyễn (Việt kiều), Giáo xứ Hà Nội. Anna Nguyễn Thị Kim, Giáo xứ Lam Sơn. Anna Phạm Thị Liên, Giáo xứ Lam Sơn. Phêrô Nguyễn Thành Phương, Giáo xứ …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 04/2017

00-00-samaritano

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT TÂN SƠN NHÌ: Giuse Nguyễn Kim Đỉnh, Giáo xứ Nhân Hòa. Maria Lâm Thị Loan, Giáo xứ Tân Việt. Giuse Cao Văn Định, Giáo xứ Tân Việt. Antôn Vũ Văn Kha, Giáo xứ Tân Hương. Antôn Đặng Văn Chu, Giáo …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 03/2017

h3

  DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN HẠT XÓM MỚI: Anna Lê Thị Lan, Giáo xứ Lạng Sơn. Maria Bùi Thị Soạn, Giáo xứ Hà Đông. Anna Lê Thị Lan, Giáo xứ Hà Nội. Phanxicô Hoàng Công Nguyên, Giáo xứ Bắc Dũng. Giuse Nguyễn Đình Trí, Giáo …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 2/2017

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT XÓM MỚI: Giuse Nguyễn Hữu Đỉnh, Giáo Xứ Lạng Sơn. Têrêsa Vũ Thị Ánh Tuyết, Giáo Xứ An Nhơn. Anna Nguyễn Thị Liễu, Giáo Xứ Bắc Dũng. Anna Nguyễn Thị Toán, Giáo Xứ Bắc Dũng. HẠT TÂN SƠN NHÌ: Rôsa …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 1/2017

download

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT XÓM MỚI: Anna Nguyễn Thị Sợi, Giáo xứ Bắc Dũng. Anna Nguyễn Thị Lan, Giáo xứ Bắc Dũng. HẠT THỦ THIÊM: Lh.ĐaMinh Đặng Cao Dương, Giáo xứ Phú Hữu. HẠT SÀIGÒN – CHỢ QUÁN: Maria Lay A Dếnh, Giáo xứ …

Xem thêm »