Home / Bác Ái Xã Hội

Bác Ái Xã Hội

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 1/2017

download

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT XÓM MỚI: Anna Nguyễn Thị Sợi, Giáo xứ Bắc Dũng. Anna Nguyễn Thị Lan, Giáo xứ Bắc Dũng. HẠT THỦ THIÊM: Lh.ĐaMinh Đặng Cao Dương, Giáo xứ Phú Hữu. HẠT SÀIGÒN – CHỢ QUÁN: Maria Lay A Dếnh, Giáo xứ …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 12/2016

00-00-samaritano

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ LCTX TGP SÀI GÒN: HẠT XÓM MỚI: L/h Gioan B. Trần Nguyên Vũ, Giáo xứ Hoàng Mai. HẠT THỦ THIÊM: L/h Maria Nguyễn Thị Hon, Giáo xứ Phú Hữu (2 triệu). HẠT GÒ VẤP: Têrêsa Nguyễn Thị Dương, Giáo xứ Xóm Thuốc. ÂN …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 10/2016

bacai

DANH SÁCH BẰNG ÂN NHÂN (GIÚP PHÁT TRIỂN CĐ LCTX TGP SÀIGÒN) HẠT XÓM MỚI: Giuse Phạm Văn Quý, Giáo xứ Bắc Dũng. Maria Vũ Thị Liên, Giáo xứ Bắc Dũng. HẠT THỦ THIÊM: L/h Gioakim Nguyễn Văn Miến, Giáo xứ Phú Hữu (2 Triệu). HẠT SÀIGÒN-CHỢ QUÁN: L/h Giuse …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 9/2016

an-nhant9-2016

DANH SÁCH BẰNG ÂN NHÂN (GIÚP PHÁT TRIỂN CĐ LCTX TGP SÀIGÒN)    HẠT XÓM MỚI: M Trịnh Thị Mát, Giáo xứ Hà Nội.    HẠT TÂN ĐỊNH: Lh Anna.Maria Nguyễn Thị Khám, Giáo xứ Thánh Gia. ÂN NHÂN GIÚP CỔ ĐỘNG VIỆC TÔN KÍNH LCTX Đa Minh Lương Vĩnh …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 08/2016

daygiaoly-e1312770893791

DANH SÁCH BẰNG ÂN NHÂN (GIÚP PHÁT TRIỂN CĐ LCTX TGP SÀIGÒN)   HẠT XÓM MỚI: Anna Nguyễn Thị Thảo, Giáo xứ Bắc Dũng. Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh, Giáo xứ Bắc Dũng. Lh Đaminh Nguyễn Ngọc Tuấn Anh, Giáo xứ Bắc Dũng. Phêrô Nguyễn Văn Long, giáo xứ Bắc Dũng. …

Xem thêm »

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 06/2016

BomSamaritano

  DANH SÁCH BẰNG ÂN NHÂN (GIÚP PHÁT TRIỂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN)    HẠT XÓM MỚI: Phêrô Nguyễn Ngọc Điệp, Giáo xứ Bắc Dũng. Anna Đỗ Thị Phượng, Giáo xứ Bắc Dũng. Phanxicô Xaviê Đỗ Văn Ngọc, Giáo xứ Bắc Dũng. Maria Phạm Thị Bông, Giáo xứ Bắc Dũng. Vincentê …

Xem thêm »