Home / Bác Ái Xã Hội / DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 9/2016

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 9/2016

DANH SÁCH BẰNG ÂN NHÂN (GIÚP PHÁT TRIỂN CĐ LCTX TGP SÀIGÒN)

   HẠT XÓM MỚI:

  1. M Trịnh Thị Mát, Giáo xứ Hà Nội.

   HẠT TÂN ĐỊNH:

  1. Lh Anna.Maria Nguyễn Thị Khám, Giáo xứ Thánh Gia.

ÂN NHÂN GIÚP CỔ ĐỘNG VIỆC TÔN KÍNH LCTX

  1. Đa Minh Lương Vĩnh Cửu, GX Nghĩa Hòa hạt Chí Hòa: 01 Tượng Chúa Thương Xót (1,6m).

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CHO CÔNG VIỆC BÁC ÁI

  1. CĐ.LCTX Giáo xứ Lam Sơn, hạt Xóm Mới: 500.000đ.
  2. CĐ.LCTX Giáo xứ Bình An: 2.000.000đ.
  3. Anh, chị Hoàng Phượng, Gx Bến Cát hạt Gò Vấp: 10.000.000đ.
  4. CĐ.LCTX Giáo xứ Thủ Đức, hạt Thủ Đức: 500.000đ.

   Ban chấp hành CĐ LCTX Tgp Sàigòn chân thành tri ân quý Ân Nhân. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của quý Ân Nhân.

Xem thêm

10-loi-khuyen

Mười phương cách để chống lại quỷ

Làm sao để Mùa Chay này là thời gian hoán cải thật sự, để chúng …