Home / Bác Ái Xã Hội / DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 05/2017

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 05/2017

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN:

HẠT XÓM MỚI:

 1. Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn, Giáo xứ Hà Nội.
 2. Giuse Nguyễn (Việt kiều), Giáo xứ Hà Nội.
 3. Anna Nguyễn Thị Kim, Giáo xứ Lam Sơn.
 4. Anna Phạm Thị Liên, Giáo xứ Lam Sơn.
 5. Phêrô Nguyễn Thành Phương, Giáo xứ Lam Sơn.
 6. Giuse Đặng Ngọc Quỳnh, Giáo xứ Hà Nội.
 7. Maria Nguyễn Thị Thông, Giáo xứ Hà Nội.
 8. Phaolô Nguyễn Văn Doãn, Giáo xứ Lam Sơn.
 9. Maria Trần Thị Tâm, Giáo xứ Lam Sơn.

HẠT CHÍ HÒA:

 1. Maria Lương Thị Mỹ Thanh, Giáo xứ Nam Thái (2 triệu).

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP GIÚP “Quỹ Hỗ trợ bữa ăn  thiếu nhi học Giáo lý G.đ An Thới Đông”:

 1. Martha Nguyễn Thị Kim Chung, BCH CĐ. LCTX Tgp Sàigòn: 1.000.000 đ.
 2. CĐ.LCTX Giáo xứ An Nhơn, Hạt Xóm Mới: 1.000.000 đ.
 3. CĐ.LCTX Giáo xứ Nữ Vương HB, Hạt Xóm Mới: 1.000.000 đ.
 4. CĐ.LCTX Giáo xứ Lam Sơn, Hạt Xóm Mới: 700.000 đ.
 5. Maria Trần Thị Nga, CĐ. LCTX GX Tân Hưng, H.Xóm Mới: 200.000 đ.
 6. Anna Đồng Thị Mai Lan, CĐ. LCTX Gx Tân Hưng, H.Xóm Mới: 200.000 đ.

THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT MÙA CHAY (Bác ái Mùa chay):

HẠT HÓC MÔN:

 1. CĐ.LCTX Giáo xứ Trung Chánh: 2.000.000đ.
 2. CĐ.LCTX Giáo xứ Tân Mỹ: 2.000.000đ.
 3. CĐ.LCTX Giáo xứ Bùi Môn: 1.100.000đ.
 4. CĐ.LCTX Giáo xứ Tân Hiệp: 1.000.000đ.
 5. CĐ.LCTX Giáo xứ Nam Hưng: 1.000.000đ.
 6. CĐ.LCTX Giáo xứ Trung Mỹ Tây: 1.000.000đ.
 7. CĐ.LCTX Giáo xứ Bạch Đằng: 1.000.000đ.
 8. CĐ.LCTX Giáo xứ Ba Thôn: 1.000.000đ.
 9. CĐ.LCTX Giáo xứ Tân Đông: 800.000đ.
 10. CĐ.LCTX Giáo xứ Châu Nam: 500.000đ.
 11. CĐ.LCTX Giáo xứ Lạc Quang: 500.000đ.
 12. CĐ.LCTX Giáo xứ Bà Điểm: 500.000đ.
 13. CĐ.LCTX Giáo xứ Hóc Môn: 500.000đ.

HẠT GÒ VẤP:

 1. CĐ.LCTX Giáo xứ Hạnh Thông Tây: 5.000.000đ.
 2. CĐ.LCTX Giáo xứ Bến Cát: 1.500.000đ

Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CĐ.Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sàigòn chân thành cám ơn Quý Đoàn viên và quý Ân nhân, nguyện xin Thiên Chúa Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Vị.

Xem thêm

download

CA DAO XUÂN, TỤC NGỮ TẾT

Dân gian “đúc kết” kinh nghiệm cuộc đời thành hai điều đơn giản: “Sống Tết, chết …