Home / Audio / Bài Giảng của LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng, trong Thánh lễ Kính LCTX, 11.8.2017, tại nhà thờ Huyện Sỹ

Xem thêm

LamPhep

Làm sao để làm phép cho hang đá

Aleteia | Philip Kosloski | 09-12-2017 Hang đá là một cách tuyệt vời để thêm …