Home / Bác Ái Xã Hội / DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 09 /2017

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 09 /2017

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN:

HẠT HÓC MÔN:

 1. Giuse Phương Văn Nguyên & Maria Nguyễn Thị Chiêu Ly, Giáo xứ Tân Mỹ.
 2. Lucia Nguyễn Thị Thanh Trúc, Giáo xứ Tân Mỹ.
 3. Gioan Boscô Nguyễn Quốc Đăng, Giáo xứ Tân Mỹ.
 4. VinhSơn Bùi Như Thủy, Giáo xứ Tân Mỹ.
 5. Maria Mardalêna Nguyễn Thị Kim Mai, Giáo xứ Tân Mỹ.
 6. Giacôbê Bùi Hoàng Nguyên, Giáo xứ Tân Mỹ.

HẠT XÓM MỚI:

 1. Maria Trần Nguyễn Ngọc Linh, Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình.
 2. Giuse Vũ Hảo, Giáo xứ Lam Sơn.
 3. Giuse Ngô Văn Thức, Giáo xứ Thạch Đà.

HẠT THỦ THIÊM:

 1. Maria Lê Thị Ngọc Yến, Giáo xứ Tân Lập.

HẠT THỦ ĐỨC:

 1. Maria Nguyễn Thị Tự, Giáo xứ Từ Đức.

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP GIÚP “Quỹ hỗ trợ Bữa ăn  Thiếu nhi học Giáo lý G.đ An Thới Đông”:

 1. CĐ.LCTX Giáo xứ An Phú, hạt Tân Định: 2.000.000đ.
 2. CĐ.LCTX Giáo xứ Lam Sơn, hạt Xóm Mới: 600.000đ.
 3. CĐ.LCTX Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, hạt Xóm Mới: 500.000đ.
 4. CĐ.LCTX Giáo xứ An Nhơn, hạt Xóm Mới: 500.000đ.
 5. Chị Maria Lê Thị Lan, Xứ đoàn LCTX Lạng Sơn, hạt Xóm Mới: 200.000đ.

ÂN NHÂN CỔ ĐỘNG VIỆC SÙNG KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT:

 1. Maria Nguyễn Thị Nhung, BCH Xứ đoàn Châu Bình, hạt Thủ Đức: 3.000.000đ.

DANH SÁCH CỘNG ĐOÀN HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO HUYỆN MƯỜNG LA (Thiệt hại do Lũ quyét rạng sáng 3/8/2017):

 1. CĐ.LCTX Giáo Hạt Hóc Môn: 19.000.000 đ (Chuyển khoản Lm Giuse Lê Đoài Túc).
 2. CĐ.LCTX Giáo xứ Tam Hải, hạt Thủ Đức: 5.000.000 đ (Chuyển khoản Lm Giuse Lê Đoài Túc).

Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CĐ.Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sàigòn chân thành cám ơn Quý Đoàn viên và quý Ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Vị.

Xem thêm

lhs

LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 20.01.2018: CÁI GIÁ ĐẮT ĐỎ CỦA NGƯỜI THEO CHÂN CHÚA

Nguồn: Amen tv