Home / Chia Sẻ / TRUYỀN GIÁO: KÍN MÚC VÀ TRAO BAN

TRUYỀN GIÁO: KÍN MÚC VÀ TRAO BAN

ThuongNien29AThưa quý vị, thưa các bạn, Truyền giáo là bổn phận và trách nhiệm của người môn đệ Đức Kitô, môn đệ có nghĩa là ”Kitô hữu”, Kitô hữu có nghĩa là  thuộc về Đức Kitô. Đức Kitô là Đấng được xức dầu tấn phong, nghĩa là Đấng Cứu Thế. Vì vậy, người môn đệ của Đấng Cứu Thế, mặc nhiên phải bước theo Vị Thầy của mình, để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, nghĩa là “truyền giáo” theo nghĩa đen.

Như vậy, tất cả mọi Kitô hữu đều lãnh lấy “sứ vụ” truyền giáo ngày lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, tuy nhiên sứ vụ ấy khác dần theo “ơn gọi“ riêng, khác nhau, nhưng không khác biệt. Như vậy, gọi là ”kín múc” ân sủng từ Thiên Chúa, mặc nhiên phải “trao ban“ cho tha nhân về ân sủng ấy, tức là truyền giáo.

Theo đó, truyền giáo là nhiệm vụ của “tình yêu”, bởi vì, định nghĩa của tình yêu là “nhận lãnh và trao ban”. Từ đó, chúng ta thấy, “truyền giáo“ là tình yêu, thì mặc nhiên, ai cũng muốn “yêu” và được yêu. Vì vậy, truyền giáo không còn là khó khăn và gánh nặng nữa. Người lớn tuổi thì truyền giáo bằng lời cầu nguyện và hy sinh nhiều hơn cho công cuộc rao giảng Tin Mừng. Người lao động thì lao động hăng say hơn, tốt hơn, tận tâm hơn để cầu nguyện cho công cuộc Phúc Âm hóa. Người trẻ tuổi thì cống hiến nhiều hơn trong học tập và rèn luyện nhân cách, trẻ em thì chăm ngoan hơn cho việc học hành và vui chơi trong sự bổ ích.

Như vậy, truyền giáo là sứ vụ loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa, mọi người đều có thể làm được và làm dễ dàng, không nhất thiết phải là công việc cho giới chuyên trách đó là linh mục, tu sĩ nam nữ. v..v …

Mỗi ngày bình thường ai cũng làm những công việc theo bổn phận, nhưng Khánh Nhật Truyền Giáo thì làm thêm gấp đôi, hoặc gấp ba. Cầu nguyện nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, học tập nhiều hơn, lao động nhiều thêm, như vậy, một năm chỉ có một ngày, số lợi tức thu nhập của ngày Truyền Giáo tự nhiên và siêu nhiên đó sẽ dâng cúng vào “quỹ Truyền Giáo”, đó là bổn phận “trao ban” cụ thể, hầu  đáp lại sự “kín múc” ân sủng từ Thiên Chúa.

Như vậy, “sứ vụ truyền giáo” của người Kitô hữu giáo dân rất dễ thực thi, từ ý thức đó, từ người trẻ đến người già, tạo thành một nếp sinh hoạt thuần túy, dẫn đến nếp quen thuộc từ đời nầy đến đời khác, từ thế hệ nầy đến thế hệ khác, là một “sứ vụ tình yêu” dâng lên Thiên Chúa, thật đẹp.

Vì, “ Điều gì của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”.

Mong sao, đôi dòng suy tư nhỏ bé, nhân ngày Khánh Nhật Truyền Giáo sẽ là “món quà” hữu dụng hầu tạo được “ý thức truyền giáo” trong cộng đồng dân Chúa từ già đến trẻ, như một sự “nô nức” vì tình yêu dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời./. Mong thay!

Khánh Nhật Truyền Giao 2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Xem thêm

download

CA DAO XUÂN, TỤC NGỮ TẾT

Dân gian “đúc kết” kinh nghiệm cuộc đời thành hai điều đơn giản: “Sống Tết, chết …