Home / Chia Sẻ / THƠ: Á THÁNH ANRE PHÚ YÊN

THƠ: Á THÁNH ANRE PHÚ YÊN

 

Á THÁNH ANRE PHÚ YÊN

(1625 -1644)

Anre Phú Yên

Là một thiếu niên

Làm giáo lý viên

Thật là trung kiên

Loan khắp mọi miền

Vì tình mến Chúa

Mằng Lăng quê nhà

Tuy An là xã

Tuy Hòa chính huyện

Thuộc tỉnh Phú Yên

Thật là mộ đạo

Theo gương truyền giáo

Của cha Đắc –lộ

Dù bị bắt bớ

Dù bị khảo tra

Nhưng chẳng ly khai

Đạo Đức Chúa Trời

Anh dũng rạng ngời

Thà rằng mất mạng

Treo gương can đảm

Vì Chúa xưng Danh

Thật là hùng anh

Gắn liền sử xanh

Quê nhà Mằng lăng

Truyền cho hậu thế

Trung thành  lưu danh

Á thánh đầu tiên

Treo gương Tử Đao

Chính là ANRE PHÚ YÊN

Vị thánh thiếu niên

Ngay tai Nước Việt

Một miền Truyền giáo./.

 

17/07/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Xem thêm

HS

Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, 17.11.2017, tại nhà thờ Huyện Sỹ

BTT CĐLCTX TGP SG