Home / Tiêu Điểm / Thánh lễ truyền chức Linh Mục tại nhà thờ Hạnh Thông Tây

Thánh lễ truyền chức Linh Mục tại nhà thờ Hạnh Thông Tây

   ĐC Phao-lô Bùi Văn Đọc, TGM Tgp Sài Gòn đã chủ tế nghi thức và thánh lễ truyền chức LM cho 4 thầy phó tế dòng Cát Minh tại nhà thờ Hạnh Thông Tây vào 8g00 ngày 22/2/2017. Cha Giám tỉnh dòng Cát Minh cùng đông đảo quý cha đồng tế trong thánh lễ.

   Danh sách tân LM:

     1. Raphael Maria Trần Quốc Nhật.

     2. Phanxico Xavie Piô Trần Văn Khoa,

     3. Dominioco Maria Khiết Tâm Nguyễn Đức Hùng,

     4. Phao-lô Tê-rê-sa Trần Văn Hùng

Xin bấm vào đây để xem hình

Xem thêm

HS

Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, 17.11.2017, tại nhà thờ Huyện Sỹ

BTT CĐLCTX TGP SG