Home / Tiêu Điểm / Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót hạt Xóm Mới, 6/4/2017, tại nhà thờ Tử Đình

Xem thêm

st.gioan maria vianey

Mừng Cha Tổng Giám huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu

44 năm Linh Mục (1973-2017) – 70 tuổi đời (1947-2017)      Tôi biết Cha Đa …