Home / Hình Ảnh / Hình ảnh Tân BCH CĐLCTX hạt Chí Hòa Tuyên hứa và Ra mắt

Hình ảnh Tân BCH CĐLCTX hạt Chí Hòa Tuyên hứa và Ra mắt

Thánh lễ Tuyên hứa và Ra mắt Tân Ban chấp hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót diễn ra vào lúc 17g00 ngày 19.7.2017, tại giáo xứ Vinh Sơn 3, hạt Chí Hòa. Chủ tế: LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng. Đây là BCH khóa 1, nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Xin bấm vào đây để xem hình

BTT CĐLCTX TGP

Xem thêm

LamPhep

Làm sao để làm phép cho hang đá

Aleteia | Philip Kosloski | 09-12-2017 Hang đá là một cách tuyệt vời để thêm …