Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ THÁNH GIUSE, CỦA P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ THÁNH GIUSE, CỦA P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

DƯỠNG PHỤ ĐẤNG CỨU CHUỘC

imagesVâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, thánh Giuse là bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, nhưng, hoàn toàn là ”hôn ước“, chứ không phải “hôn sự”, bởi vì, thánh Giuse được sứ thần báo mộng: “Này, ông Giuse, là con cháu vua Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con mà bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1, 20 b).

Vâng, thánh Giuse cũng như Đức Trinh Nữ Maria, cùng được sứ thần truyền tin về Đấng CỨU Chuộc, có nghĩa là hai đấng đã được chọn để cùng cộng tác vào công trình cứu chuộc nhân loại bởi Thiên Chúa. Nhưng, hai đấng đã được thành hôn, có nghĩa là ”khế ước” hôn nhân. Nhưng, mầu nhiệm xảy ra ”… trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần” (c 18b).

Như vậy, thánh Giuse và Đức Trinh Nữ Maria được xác nhận là ”phu thê” theo quy định và quy luật tự nhiên lúc bấy giờ. Nhưng, được Thiên Chúa chọn và gọi cách công khai trước khi hôn nhân “thành sự”, nghĩa là “ơn gọi” xuất hiện ngay lúc gay cấn. Nhưng, không gọi để “đi tu” mà “gọi” để  “sinh con“, nhưng, “DO QUYỀN NĂNG CHÚA THÁNH THẦN“. Vậy, thánh Giuse “định làm gì?” khi nhận được tin ấy. Thưa: “Ông Giuse chồng bà, là người CÔNG CHÍNH, và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo” (c 19).

Vâng, chúng ta thấy, thánh Giuse là “thánh” ngay từ giây phút nầy. Một sự thánh thiện trước khi nhận “truyền tin“ trong giấc mộng. “ Này ông Giuse, con cháu vua Đa-vít, đừng ngại đón Bà Maria, vợ ông về, vì người con bà cưu mang là DO QUYỀN NĂNG CHÚA THÁNH THẦN” (C 20)

Vâng, con người công chính ấy đã làm theo lời sứ thần. Công chính có nghĩa là công bình chính trực, phúc thay mọi con người đều công bình chính trực..

Theo đó, tâm trạng của thánh Giuse trong bối cảnh ấy như thế nào?

  • Muốn tốt cho người bạn trăm năm của mình là Đức Maria.
  • Tin tưởng vào người bạn trăm năm của mình (khi ngài nhận ra sự việc)
  • Chấp nhận một hiện tượng kỳ lạ.
  • Âm thầm nhận ra Thánh Ý Chúa.

Vâng, bốn suy nghĩ và hành động trên của thánh Giuse cho thấy ngài quả là ”sáng ngời” nhân đức. Bởi vì, một sự soi sáng “huyền nhiệm“ chứ không phải bình thường. Ngài chấp nhận điều “thua thiệt”, nhưng, trong lúc ấy, Thiên Chúa đã đón nhận lòng thành tức sự “công chính” nơi thánh Giuse, liền sai sứ thần báo mộng cho ngài.

Sự tốt lành nơi thánh Giuse không thể vượt thắng “tình yêu” và lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho ngài.

Từ đó, dẫn đến sự âm thầm vâng phục, sự thinh lặng suốt cuộc đời của thánh Giuse như Đức cha GB. Bùi Tuần đã chia sẻ, (bài chia sẻ về thánh Giuse của Đức cha Bùi Tuần như một bài huấn đức rất phong phú về thánh Giuse). Xin cảm ơn Đức cha.

Khi được truyền tin nhận ra do quyền năng của Thiên Chúa, thánh Giuse càng vâng phục, thinh lặng, chu toàn trọng trách. Như vậy, chức năng, sứ mạng làm “Dưỡng Phụ” Đấng Cứu Chuôc thật là hoàn hảo nơi thánh Giuse làm cho những con người mọi thời noi gương bắt chước những đức tính cao quý trong chức vụ là “chủ“ gia đình dưới thế của mọi đấng nam nhân, nhất là những ai nhận lãnh thánh hiệu của ngài.

“Thánh Giuse giúp chúng ta trong mọi trường hợp”, vâng, đó là lời xác tín của thánh nữ Teresa Avila, người mà có lòng tôn kính thánh Giuse cách đặc biệt.

Nguyện xin thánh Cả Giuse cầu bàu cho chúng con./. Amen.

19/03/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Xem thêm

SONY DSC

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ chúc tuổi các vị cao niên

Mùa xuân đến, đất trời như được khoác chiếc áo mới. Những bông hoa đua …