Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 28 Thường niên, năm A, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 28 Thường niên, năm A, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

CHÚA NHẬT XXVIII QUANH NĂM

(Is 25, 6-10a; Pl 4, 12-14; Mt 22, 1-14)

“Nước Trời giống như vua kia

Làm tiệc cưới cho hoàng tử”

h5_resizeTin mừng Matthêu 22, 1-14:

Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2“Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!”. 5Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 7Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. 10Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

11“Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?”. Người ấy câm miệng không nói được gì. 13Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! 14Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”.

Suy niệm:

Trong Thánh kinh, hình ảnh “bữa tiệc” ám chỉ hạnh phúc Nước Trời và hình ảnh “được dự tiệc” chỉ việc được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Qua dụ ngôn “tiệc cưới hoàng tử”, Đức Giêsu hướng chúng ta về bữa tiệc Nước Trời được Thiên Chúa dọn sẵn và Ngài mời tất cả mọi người vào dự tiệc. Thiên Chúa muốn mọi người được hưởng hạnh phúc Nước Trời với Chúa. Thiên Chúa yêu thương hết mọi người “các đầy tớ ra các ngả đường, gặp ai bất luận tốt xấu mời vào dự tiệc”.

Những người đã được mời trước hết, nhưng họ không đáp lại lời mời của chủ tiệc, đó là những người Do Thái: những tư tế, luật sĩ, biệt phái… là những người được các tiên tri loan báo và chuẩn bị, họ được mời dự tiệc cưới Nước Trời là gia nhập vào Giáo hội của Chúa Kitô. Tin theo Chúa Kitô để được cứu độ, nhưng họ đã không chịu đến, không chấp thuận. Được mời dự tiệc là một ân huệ, vinh dự to lớn vì đây là tiệc cưới Hoàng tử, chính vua mời. Họ đã coi thường, khinh rẻ lời mời, xúc phạm đến nhà vua. Họ coi trọng công việc làm ăn, ham mê của cải vật chất: đi thăm trại, buôn bán, cưới vợ… Hơn nữa họ còn cả gan chống đối nhà vua bằng cách bắt các đầy tớ vua, nhục mạ và giết đi. Những hành vi từ chối này là trọng tội. họ phải chịu hậu quả khủng khiếp là bị tiêu diệt và thành phố của họ bị phá hủy. Việc cố chấp từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa thì không thể được ơn cứu độ.

Lòng yêu thương và sự kiên trì bao dung của Thiên Chúa vượt qua mọi sự thù nghịch ích kỷ ác tâm của con người. Thiên Chúa vẫn kêu mời con người đến dự tiệc cưới bất luận tốt xấu. Thế là phòng tiệc chật ních khác dự tiệc, đủ mọi hạng người. Đáp lại lời mời của chủ tiệc và đến tham dự. Đó là những người được mời sau. Còn những người trước không xứng đáng dự tiệc Nước Trời. Thiên Chúa là người cha nhân từ, tình thương của Ngài thật bao la, những người tội lỗi là đối tượng của Lòng Chúa thương xót. “Những người từ phương đông phương tây dự tiệc Thiên Chúa với Abraham, Isaac và Giacob, còn con cái trong nhà bị loại ra ngoài” (Mt 8, 11).

Điều làm chúng ta ngạc nhiên là sự kiện nhà vua vào phòng tiệc quan sát thực khách và phát hiện một người không mặc y phục lễ cưới. Sự kiện này muốn nói đến sự phán xét cuối cùng mà Thiên Chúa nhận định người lành kẻ dữ và xét xử công minh. Người lành được hưởng hạnh phúc, kẻ dữ phải trừng phạt. Muốn được vào dự tiệc cưới Nước Trời, cần phải mặc áo cưới. Áo cưới ám chỉ những hoa quả Nước Trời, sự công chính, lương thiện, những hành vi bác ái yêu thương. Đó là những hành trang để được vào quê trời. Người thực khách không mặc áo cưới khi vua xét hỏi, anh ta im lặng vì không tìm được cớ để bào chữa cho mình, chính vì anh ta không làm việc lành phúc đức, không sống tốt.

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc chúng ta tuy đã được gia nhập Giáo hội qua bí tích Rửa tội, nhưng chưa bảo đảm được ơn cứu độ, cần phải mặc áo cưới; nghĩa là phải sống đạo đức, lương thiện công chính… mới được chấp nhận vào dự tiệc Nước Trời ngày phán xét để được sống đời đời với Thiên Chúa.

Khát mong tha thiết nhất của Đức Giêsu là mọi người được cứu độ, được hạnh phúc đời đời: “Thầy đi dọn chỗ cho các con, Thầy ở đâu, các con ở đó với Thầy”. Chúa luôn mời gọi chúng ta dự tiệc Nước Trời. Điều quan trọng là chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa vào dự tiệc để chia sẻ niềm vui cứu độ và hiệp thông với Ngài trong tình thương.

Nhìn vào cuộc sống người Kitô hôm nay, có rất nhiều người như những người Do Thái xưa thờ ơ lãnh đạm, coi thường lời kêu mời của Chúa, hơn nữa còn có thái độ chống đối, kiêu căng, bất công… bắt Thiên Chúa phục vụ mình thay vì phải yêu mến, tôn thờ và phục vụ Thiên Chúa. Địa vị, của cải trần gian đã cuốn hút họ, họ đi tìm thiên đàng trần gian mà quên đi hạnh phúc vĩnh cửu. Nhiều người luôn tự hào mình đạo gốc, đạo dòng, mà không sống đạo tốt, sống bất lương… Họ là những người đi dự tiệc mà không mặc áo cưới.

Hôm nay Đức Giêsu Kitô đến quan sát phòng tiệc, các thực khách, trong đó có cả chúng ta, tất cả mọi người vào ngày sau hết. Chúng ta có mặc áo cưới không? Có đủ hành trang vào dự tiệc Nước Trời để hưởng hạnh phúc đời đời không? Số phận mai sau của chúng ta tùy thuộc vào cuộc sống hôm nay: phấn đấu mỗi ngày để trung thành với Thiên Chúa, vì như lời Chúa phán: “Ai bền đỗ đến cùng mới được cứu độ”.

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

lhs

LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 20.01.2018: CÁI GIÁ ĐẮT ĐỎ CỦA NGƯỜI THEO CHÂN CHÚA

Nguồn: Amen tv