Home / Liên hệ

Liên hệ

1. Ban Chấp hành CĐ.Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sài Gòn

Địa chỉ: 01 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tele: 01249702784

Email: vinh2784@gmail.com

2. Ban Biên tập

Tele: 01 224 406 379

Email: longthuongxotgp@yahoo.com