Home / Hiệp Thông Cầu Nguyện / Hiệp thông cầu nguyện từ 17/2 đến 17/3/2017 

Hiệp thông cầu nguyện từ 17/2 đến 17/3/2017 

Từ 17/2 đến 17/3/2017, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP Sài Gòn nhận được 252 ý xin hiệp thông cầu nguyện, gồm:

– Tạ ơn Ba Đấng nhân ngày sinh nhật và 6 năm được làm con Chúa.

– Tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót 

– Xin ơn bình an gia đình, bình an bản thân và cách riêng cho Giuse Tài

– Như ý nguyện xin.

– Xin ơn thánh hóa hồn xác, gia đình, công ăn việc làm.

– Hoán cải cho các con, cho 2 Andrrê, Anna (Khánh, Ly, Trinh), Augustinô Huy, Đôminicô,  Đaminh Mạo, Gioan Baotixita Tùng, 5 Giuse, Giuse (An, Bảo, Đức, Hiếu, Tuấn, Tùng, Sơn), 3 Maria, Maria (Bích Ngọc, Thảo, Trinh, Linh), Tôma, Phanxicô Hoàng và 2 Phêrô, Phêrô Phong

– Xin ơn chữa lành cho Augustinô Huy, Catarina Đỗ, Đaminh, Elizabeth Nhạn, Giuse (Cường, Lực,), Lucia Thy Anh, Matta Chung, Maria (Bách, Hơn, Lan, Liêm, Nhung, Nguyệt, Thư, Thuý, Khang,  Quỳnh), Têrêsa Đoan Ngọc, Phanxicô Hoàng, Phanxico Xavie Thái, 3 Phaolô, Phaolô Lâm, Phêrô (Hùng, Phong) và các bệnh nhân.

– Cầu cho linh hồn các linh mục, tu sĩ và cách riêng cho Đức Cha Phaolô, Cha cố Đaminh, linh mục Đaminh, Phanxicô Xavie, Ông Nguyễn Doãn Dần và các linh hồn lương giáo.

– Cầu cho các linh hồn ông bà, cha mẹ tổ tiên.

– Cầu cho các linh hồn mồ côi.

– Cầu cho các thai nhi.

– Cầu cho linh hồn ngoại giáo, ông bà cha mẹ anh chị ngoại giáo.

– Cầu cho linh hồn Đức Cha Giuse, Cha Giuse, Têrêsa mới qua đời.

– Lễ giỗ cho linh hồn: Antôn, 2 Giuse, Maria Nguyên, Martinô, Phêrô.

– Cầu cho linh hồn ngoại và các linh hồn: Agnes, Angela Demedici, Anna, Anê, Antôn, Anphongsô, Bênađet, Catarina, Đaminh, Giacôbê, Gioakim, Giuse, Hêrimô, Inhaxiô, Lucia, Matta, Maria, Matthêu, Monica, Stêphanô, Têrêsa, Tôma,  Micae, Phaolô, Phêrô, Phanxicô Xaviê và các linh hồn lương giáo.

– Xin ơn hoán cải  cho Andrê, Đonomicô, Giacôbê và 2 Giuse quay về với Chúa.

– Xin ơn hiền lành khiêm nhường, điềm đạm và trầm tỉnh cho Tôma Khôi

– Xin cho thế giới được bình an.

– Xin cho đi đường bình an.

– Xin cho mua, bán được nhà, đất.

– Xin cho Giacôbê, Phaolô và  Phêrô bỏ nghiện hút và game

– Xin cho giới trẻ yêu Chúa nhiều hơn,

– Xin cho mẹ và thai nhi bình an.

– Xin cho trả được nợ, lấy được nợ.

– Xin cho hôn nhân được tốt đẹp, gia đình hoà thuận

– Xin cho việc làm của mẹ và con rễ được suông sẻ

– Xin cho gia đình hoà thuận, con cháu ngoan, chăm học.

– Xin cho phỏng vấn được tốt đẹp.

– Xin cho Maria Trinh quay về với Tôma Khôi.

– Xin cho con dâu sinh nở bình an.

– Xin cho  được ơn nâng đỡ trong công việc.

Cầu cho các ân nhân còn sống cũng như qua đời, đã giúp đỡ phát triển Cộng đoàn LCTX, được hồn an xác mạnh.

Xem thêm

SONY DSC

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ chúc tuổi các vị cao niên

Mùa xuân đến, đất trời như được khoác chiếc áo mới. Những bông hoa đua …