Home / Giới thiệu

Giới thiệu

CHỈ DẪN TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

I.    NGUỒN GỐC
Ngày 22/2/1931, tại tu viện Plock (Ba Lan), Chúa Giêsu đã hiện ra với nữ tu HELENE FAUSTINA KOWASKA (1905-1938) và trao cho một Thông điệp vĩ đại về Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) cho toàn thể nhân loại. Năm  1980, ĐGH Gioan Phaolô II đã ban bành Thông điệp Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót. Đến ngày 30/4/2000, trong dịp lễ phong thánh cho Thánh Nữ Faustina, ngài đã thiết lập lễ Kính LCTX trong toàn thể giáo hội.
Tại Việt Nam, phong trào sùng kính LCTX bắt đầu từ năm 2001, đến nay đã lan rộng khắp nước.
II.  TÔN CHỈ
Quyết tâm thực hiện Lòng Thương Xót của Chúa với bản thân, gia đình, cộng đoàn và xã hội qua thực hiện 14 mối thương người. “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5, 7)
III.   MỤC ĐÍCH
Đây là Cộng đoàn giáo dân có mục đích sống tốt đạo đẹp đời.
1.    Trước tiên thánh hóa bản thân và gia đình mình.
2.    Tiến đến cầu nguyện cho kẻ tội lỗi, thực hành LCTX đối với tha nhân.
3.    Loan truyền LCTX cho tất cả mọi người không phân biệt lương giáo.
IV.     LINH ĐẠO
Nhờ Chúa Thánh Thần hằng ngày cộng đoàn cố gắng sống “3 chữ T”:
1.    Thỉnh cầu LCTX bằng cách lần chuỗi LCTX lúc 3 giờ chiều.
2.    Tín thác vào LCTX mọi sự, mọi lúc.
3.    Thực hành LCTX đối với mọi người.
Khẩu hiệu của cộng đoàn: LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA.
V.   SINH HOẠT
–         Hằng ngày: Cầu nguyện kinh LCTX vào 3 giờ chiều (hoặc giờ thích hợp) ở các Giáo xứ.
–         Hằng tuần: Dâng lễ vào thứ Sáu tại nhà thờ Tân Định.
–         Hằng tháng: Họp Ban chấp hành cộng đoàn.
–         Hằng quý: Học tập Linh đạo và tĩnh tâm.
–         Hằng năm: Đại lễ LCTX vào Chúa nhật II Phục sinh.
VI.     ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP
Cộng đoàn LCTX quy tụ tất cả các Kitô hữu đến tuổi trưởng thành, không phân biệt giới tính, đoàn thể, khuynh hướng, trình độ, tài năng để nâng đỡ nhau trong tinh thần Phúc Âm.
1.    Đoàn viên cộng đoàn: là những Kitô hữu trưởng thành, có cam kết thực hiện nội quy cộng đoàn.
2.    Đoàn viên cầu nguyện: gồm những anh chị ngoài Kitô giáo và những Kitô hữu không phân biệt đạo đức.
VII.     LỄ BỔN MẠNG
Hai ngày Lễ bổn mạng:
–         Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
–         Lễ LCTX vào Chúa nhật II Phục sinh
VIII.   LINH MỤC ĐỒNG HÀNH
Ngày 01/06/2008, Đức Hồng y – Tổng Giám mục JB.Phạm Minh Mẫn đã bổ nhiệm
Tổng linh hướng cộng đoàn LCTX là:  Linh mục J.BaotixitaVõ Văn Ánh.
Ngày 01 tháng 06 năm 2008
gioi-thieu

J.Baotixita Võ Văn Ánh