Home / Chia Sẻ / ĐỨC CÔNG BÌNH

ĐỨC CÔNG BÌNH

ĐỨC CÔNG BÌNHChúa Giêsu coi trọng đức công bình nên Ngài đã nghiêm khắc cảnh cáo: “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa” (Lc 11:42). Chúa Giêsu cũng chính là Đấng Xét Xử Công Bình trong Ngày Phán Xét.

Công bình là công bằng hoặc công lý. Công bình liên quan đức ái. Thánh Thomas Quinô (linh mục tiến sĩ) mô tả sự công bình là một nhân đức mà chúng ta thực hiện cho nhau. Nói cách khác, mọi người đều có quyền không thể chuyển nhượng vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Công bằng liên quan việc tôn trọng quyền của người khác về tôn giáo, xã hội, chính trị, và kinh tế.

Sách Ma-ca-bê (2 Mcb 13:3-8) nói về sự công bằng: Ông Mê-nê-la-ô nhập bọn với nhóm người xấu, ông ta dùng nhiều thủ đoạn để thuyết phục vua An-ti-ô-khô, không phải vì mục đích cứu nước, nhưng với hy vọng được nắm lại quyền hành. Thế nhưng, Vua các vua đã khiến cho vua An-ti-ô-khô nổi giận với tên gian ác ấy; vì Ly-xi-a đã trình cho vua biết ông ta là người đã gây ra mọi tai hoạ, nên vua cho điệu ông ta đến Bê-roi-a để hành hình theo thói tục địa phương. Ở đấy có một cái tháp cao hai mươi lăm thước, chứa đầy tro; trên đỉnh tháp có một cái máy lớn xoay tròn, phía nào cũng rớt thẳng xuống tro. Kẻ nào can tội cướp của Đền Thờ hay vi phạm bất cứ trọng tội nào khác, đều bị đưa lên và xô vào tháp cho chết. Đó là số phận cuối cùng của Mê-nê-la-ô, một tên phản bội Lề Luật; ông ta đã phải chết mà ngay cả một tấc đất để chôn cũng không có. Thật là công bình! Vì ông ta đã mắc rất nhiều tội xúc phạm đến bàn thờ; mà lửa và tro bàn thờ đều thiêng thánh, nên ông ta đã phải chết trong đống tro.

Thật đáng sợ! Làm sao để sống đức công bình? Luôn phải “làm điều đúng”. Và đây là 20 cách giúp bạn có thể “làm điều đúng” để thể hiện đức công bình:

 1. Phát triển các năng khiếu Thiên Chúa ban cho bạn và sử dụng các năng khiếu đó để làm lợi cho người khác.
 2. Luôn sống chân thật.
 3. Luôn nói sự thật.
 4. Tuân giữ các luật pháp, kể cả luật về việc sử dụng rượu bia và tốc độ đi xe.
 5. Tôn trọng mọi người – nam, phụ, lão, ấu, sang, hèn.
 6. Không tán gẫu, không nói hành, không nói xấu người khác.
 7. Tôn trọng tài sản của người khác.
 8. Làm việc chăm chỉ xứng với tiền lương.
 9. Hãy kiến tạo hòa bình.
 10. Không có thành kiến với bất cứ ai.
 11. Quan tâm người nghèo bằng cách hạn chế chi tiêu để chia sẻ với người nghèo.
 12. Không lãng phí thực phẩm.
 13. Tham gia các hoạt động chung ở trường học, giáo xứ, hội đoàn, làng xóm, khu phố,…
 14. Ăn chay để cảm thông với những người thiếu ăn.
 15. Tình nguyện làm việc từ thiện.
 16. Tình nguyện giúp đỡ viện dưỡng lão, viện cô nhi.
 17. Phân phối đồ dư một cách hợp lý, và có trách nhiệm giữ vệ sinh công cộng.
 18. Cầu nguyện cho hòa bình.
 19. Tìm hiểu công việc liên quan công bằng xã hội (chẳng hạn như chính trị địa phương, công việc xã hội,…). Điều này có thể liên quan tìm hiểu công việc của những người hoạt động vì công bằng xã hội (chẳng hạn như Thánh Vinh Sơn Phaolô, bà Dorothy Day).
 20. Biết thông tin về một trong các vấn đề lớn liên quan xã hội. Các vấn đề quan trọng như chiến tranh, phá thai, nạn đói, ô nhiễm môi trường, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính. Hãy viết thư gởi báo chí để phản ánh những vấn đề “nổi cộm” ngày nay.

Tục ngữ Ả Rập có câu: “Một giờ sống công bình đáng giá cả trăm lời cầu nguyện”. Các triết gia đã xác định công bình là “thực hiện sự thật”. Người công bình là người sống chân thật và đúng đắn, luôn làm những điều đúng!

Ước gì chúng ta biết chân thành thú nhận tội lỗi, canh tân đời sống, và thân thưa với Thiên Chúa: “Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử” (Tv 51:6). Và noi gương Thánh I-nha-xi-ô Lô-yô-la, chúng ta cũng biết cầu xin thành tâm: “Lạy Chúa, con sẵn sàng chịu mọi hình phạt, nhưng xin Ngài cho con được hưởng Tôn Nhan Ngài”.

TRẦM THIÊN THU

Xem thêm

download

CA DAO XUÂN, TỤC NGỮ TẾT

Dân gian “đúc kết” kinh nghiệm cuộc đời thành hai điều đơn giản: “Sống Tết, chết …