Home / Bác Ái Xã Hội / DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 2/2017

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 2/2017

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN:

HẠT XÓM MỚI:

 1. Giuse Nguyễn Hữu Đỉnh, Giáo Xứ Lạng Sơn.
 2. Têrêsa Vũ Thị Ánh Tuyết, Giáo Xứ An Nhơn.
 3. Anna Nguyễn Thị Liễu, Giáo Xứ Bắc Dũng.
 4. Anna Nguyễn Thị Toán, Giáo Xứ Bắc Dũng.

HẠT TÂN SƠN NHÌ:

 1. Rôsa Phạm Thị Bảng, Giáo Xứ Thánh Phaolô.

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CHO VIỆC BÁC ÁI:

 1. CĐ.LCTX Giáo xứ T. Đaminh, hạt Phú Nhuận: 2.000.000$.
 2. CĐ.LCTX Giáo xứ Lam Sơn, hạt Xóm Mới: 500.000$.

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP “QUỸ HỖ TRỢ BỮA ĂN CHO CÁC EM HỌC GIÁO LÝ” GIÁO ĐIỂM AN THỚI ĐÔNG:

 1. CĐ.Lòng Chúa Thương Xót Gx Nữ Vương Hòa Bình, hạt Xóm Mới: 1.000.000$
 2. Têrêsa Vũ Thị Ánh Tuyết, BCH CĐ.LCTX Gx An Nhơn, hạt Xóm Mới: 500.000$.
 3. Anna Nguyễn Thị Hạnh, BCH CĐ.LCTX Gx An Nhơn, hạt Xóm Mới: 400.000$.

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO (Giáo điểm Doi Lầu)

 1. Maria Lê Thị Thịnh, BCH CĐ.LCTX hạt Tân Định: 2.000.000$.
 2. CĐ.LCTX Giáo xứ An Phú, hạt Tân Định: 2.000.000$.

Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CĐ Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sàigòn chân thành cám ơn Quý Ân nhân, nguyện xin Thiên Chúa, Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Ân nhân.

Xem thêm

BA4_resize

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 09 /2017

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN: HẠT HÓC MÔN: Giuse Phương Văn …