Home / Bác Ái Xã Hội / DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 12/2016

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 12/2016

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ LCTX TGP SÀI GÒN:

HẠT XÓM MỚI:

  1. L/h Gioan B. Trần Nguyên Vũ, Giáo xứ Hoàng Mai.

HẠT THỦ THIÊM:

  1. L/h Maria Nguyễn Thị Hon, Giáo xứ Phú Hữu (2 triệu).

HẠT GÒ VẤP:

  1. Têrêsa Nguyễn Thị Dương, Giáo xứ Xóm Thuốc.

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CỔ ĐỘNG VIỆC TÔN KÍNH LCTX:

  1. Đaminh Lương Vĩnh Cửu, Giáo xứ Nghĩa Hòa, hạt Chí Hòa: 4 Ngôi sao đèn Led (Trị giá 3.500.000$).

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP VIỆC THƯƠNG XÓT (BÁC ÁI):

  1. Chị Nguyễn Hoàng Phượng, Giáo xứ Bến Cát, hạt Gò Vấp: 10.000.000$.
  2. Cô Nghĩa, Yamatô-Japan: 10. 000 Yên (Nhật)                              
  3. Chị Maria Hà Thị Liệt Oanh, Yamatô–Japan: 1.000.000$ (VNĐ)                   
  4. CĐ.LCTX Giáo xứ Lam Sơn, hạt Xóm Mới: 500.000$                               

Ân nhân đóng góp“Quỹ hỗ trợ bữa ăn cho các em học Giáo lý” tại Giáo điểm An Thới Đông:

  1. Chị Maria Lê Thị Thịnh, T/v BCH CĐ LCTX hạt Tân Định: 1.000.000$.
  2. Giuse Phạm Nguyễn Thâm Tâm, CĐ.LCTX Giáo xứ Hợp An, hạt Xóm Mới: 100.000$.

BÁC ÁI MÙA VỌNG 2016:

HẠT XÓM MỚI VN ĐỒNG
1. CĐ LCTX GX HỢP AN 4.500.000
2. CĐ LCTX GX LẠNG SƠN 4.500.000
3. CĐ LCTX GX LAM SƠN 4.300.000
4. CĐ LCTX GX AN NHƠN 3.100.000
5. CĐ LCTX GX NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH 2.000.000
6. CĐ LCTX GX TỬ ĐÌNH 1.900.000
7. CĐ LCTX GX BẮC DŨNG 1.900.000
8. CĐ LCTX GX THÁI BÌNH 1.000.000
Tổng cộng 23.200.000
HẠT THỦ ĐỨC VN ĐỒNG
1. CĐ LCTX GX TAM HÀ 7.770.000
2. CĐ LCTX

GX THÁNH NGUYỄN DUY KHANG

3.000.000+1.000 chuỗi Mân Côi
3. CĐ LCTX GX THỦ ĐỨC 3.000.000
4. CĐ LCTX GX TỪ ĐỨC 2.150.000
5. CĐ LCTX GX CHÂU BÌNH 2.000.000
6. CĐ LCTX GX TAM HẢI 2.000.000
7. CĐ LCTX GX FATIMA BÌNH TRIỆU 1.500.000
8. CĐ LCTX GX XUÂN HIỆP 1.000.000
Tổng cộng         22.420.000 và 1.000 chuỗi Mân Côi
HẠT GIA ĐỊNH VN ĐỒNG
1. CĐ LCTX GX THÁNH TỊNH         11.900.000
2. CĐ LCTX GX THÁNH MẪU 4.100.000
3. CĐ LCTX GX ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 4.000.000
4. CĐ LCTX GX HIỂN LINH 3.400.000
5. CĐ LCTX GX BÌNH LỢI 1.600.000
6. CĐ LCTX GX THỊ NGHÈ 1.000.000
7. CĐ LCTX GX HÀNG SANH 1.000.000
8. CĐ LCTX GX BÌNH HOÀ 1.000.000

Tổng cộng

(gồm: 9.600.000 giáo điểm ATĐ,

18.400.000 cứu trợ lũ lụt miền Trung)

28.000.000
HẠT HÓC MÔN VN ĐỒNG
  1. CĐ LCTX GX TÂN MỸ 2.000.000
  2. CĐ LCTX GX TRUNG CHÁNH 2.000.000
  3. CĐ LCTX GX BÙI MÔN 1.500.000
  4. CĐ LCTX GX HÓC MÔN 1.000.000
  5. CĐ LCTX GX TÂN ĐÔNG 1.000.000
  6. CĐ LCTX GX CHỢ CẦU 1.000.000
  7. CĐ LCTX GX BA THÔN   500.000
  8. CĐ LCTX GX BÀ ĐIỂM   500.000
  9. CĐ LCTX GX LẠC QUANG   500.000
10. CĐ LCTX GX CHÂU NAM   500.000
11. CĐ LCTX GX BẠCH ĐẰNG   500.000
12. CĐ LCTX GX TÂN HƯNG  300.000
Tổng cộng 11.300.000
HẠT GÒ VẤP VN ĐỒNG
1. CĐ LCTX GX THÁNH GIUSE 3.200.000
2. CĐ LCTX GX BẾN CÁT 1.100.000
3. CĐ LCTX GX BÁC ÁI 1.100.000
4. CĐ LCTX GX MÂN CÔI 1.000.000
5. CĐ LCTX GX VĨNH HIỆP   550.000
6. CĐ LCTX GX GÒ VẤP   500.000
Tổng cộng 7.450.000
HẠT TÂN ĐỊNH VN ĐỒNG
1. CĐ LCTX GX PHAOLÔ 3 2.000.000
2. CĐ LCTX GX VƯỜN XOÀI 2.000.000
3. CĐ LCTX GX AN PHÚ 1.000.000
4. CĐ LCTX NHÀ NGUYỆN I-NHÃ 800.000
Tổng cộng 5.800.000
HẠT PHÚ THỌ VN ĐỒNG
1. CĐ LCTX GX BẮC HÀ 4.000.000 (đã đăng TLHT số T1.2017)
2. CĐ LCTX GX TÂN PHƯỚC 1.000.000
Tổng cộng 5.000.000
HẠT BÌNH AN VN ĐỒNG
1. CĐ LCTX GX BÌNH AN 4.000.000
2. CĐ LCTX GX BÌNH HƯNG 500.000
3. ÔNG CỐ ƯỚC, GX BÌNH AN 100.000
Tổng cộng 4.600.000
HẠT CHÍ HOÀ VN ĐỒNG
1. CĐ LCTX GX AN LẠC 3.300.000
HẠT PHÚ NHUẬN VN ĐỒNG
1. CĐ LCTX GX TÂN HOÀ 3.000.000
– THÁNH LỄ KÍNH LCTX HẠT TÂN SƠN NHÌ 4.700.000
– THÁNH LỄ KÍNH LCTX GIÁO PHẬN TẠI NHÀ THỜ TÂN ĐỊNH NGÀY 2&9/12/2016 9.300.000
– CHỊ MARIA QUAN THỊ BÍCH, t/v BCH CĐ LCTX TGP Sài Gòn 1.000.000


Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CĐ Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sàigòn chân thành cám ơn Quý Ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng Từ Bi – Thương Xót, bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Ân nhân.

Xem thêm

lhs

LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 20.01.2018: CÁI GIÁ ĐẮT ĐỎ CỦA NGƯỜI THEO CHÂN CHÚA

Nguồn: Amen tv