Home / Bác Ái Xã Hội / DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 11/2017

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 11/2017

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN:

HẠT XÓM MỚI:

 1. Maria Nguyễn Thị Hà, Giáo xứ Bắc Dũng.
 2. Phêrô Nguyễn Hải Khánh, Giáo xứ Bắc Dũng.
 3. Phêrô Trần Đình Trung, Giáo xứ Bắc Dũng.
 4. Maria Vũ Thị Hoàng, Giáo xứ Bắc Dũng.
 5. Maria Vũ Thị Lệ, Giáo xứ Bắc Dũng.
 6. Micae Nguyễn Duy Quang, Giáo xứ Bắc Dũng.
 7. Têrêsa Nguyễn Vũ Thanh Thủy, Giáo xứ Bắc Dũng.
 8. Maria Trần Thị Thùy Dung, Giáo xứ Bắc Dũng.
 9. Maria Trần Lê Hoàng Dung, Giáo xứ Bắc Dũng.
 10. Anna Hoàng Thị Tâm, Giáo xứ Lạng Sơn.

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP QUỸ PHÁT TRIỂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN:

 1. Ban Chấp hành CĐ.LCTX hạt Tân Định: 1.000.000đ.

ÂN NHÂN GIÚP “Quỹ hỗ trợ Bữa ăn  Thiếu nhi học Giáo lý Giáo điểm An Thới Đông”:

 1. CĐ.LCTX Giáo xứ Lam Sơn, hạt Xóm Mới: 600.000đ.
 2. CĐ.LCTX Giáo xứ Thạch Đà, hạt Xóm Mới: 500.000đ.
 3. CĐ.LCTX Giáo xứ Lạng Sơn, hạt Xóm Mới: 500.000đ.

      Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CĐ.Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sàigòn chân thành cám ơn quý Đoàn viên và quý Ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Vị.

Xem thêm

lhs

LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 20.01.2018: CÁI GIÁ ĐẮT ĐỎ CỦA NGƯỜI THEO CHÂN CHÚA

Nguồn: Amen tv