Home / Bác Ái Xã Hội / DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 08 /2017

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 08 /2017

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN:

HẠT XÓM MỚI:

 1. Lh. Giuse Trần Viết Thắng, Giáo xứ Bắc Dũng.
 2. Lh. Giuse Trần Viết Tiến, Giáo xứ Bắc Dũng.
 3. Lh. Antôn Nguyễn Văn Thánh, Giáo xứ Lam Sơn.

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP GIÚP “Quỹ Hỗ trợ bữa ăn thiếu nhi học Giáo lý G.đ An Thới Đông”:

 1. CĐ.LCTX Gx Nữ Vương Hòa Bình, hạt Xóm Mới: 1.000.000đ
 2. CĐ.LCTX Gx An Nhơn, hạt Xóm Mới: 500.000đ
 3. CĐ.LCTX Gx Thạch Đà, hạt Xóm Mới: 500.000đ
 4. CĐ.LCTX Gx Lạng Sơn, hạt Xóm Mới: 500.000đ

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP BÁC ÁI

 1. Anh/chị Hoàng Phượng, Gx Bến Cát, hạt Gò Vấp: 10.000.000đ
 2. CĐ.LCTX Gx Lam Sơn, hạt Xóm Mới: 600.000đ
 3. CĐ. LCTX hạt Hóc Môn: 3.930.000đ
 4. CĐ.LCTX Gx Bùi Môn, hạt Hóc Môn: 01 thùng (Bút bi, bút mầu, sổ tay v.v..)

ÂN NHÂN CỔ ĐỘNG VIỆC SÙNG KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT:

 1. Maria Đào Thị Kim Nhung, Gx Tân Sa Châu, hạt Chí Hòa: 1.000 chuỗi Mân Côi.
 2. Maria Phạm Thị Thúy Lan (BCH CĐ.LCTX Tgp SG): 1 Tượng Chúa Thương Xót (1,6 m).
 3. CĐ.LCTX Gx An Phú, hạt Tân Định: 300 chuỗi Mân Côi (10 hạt)

DANH SÁCH XỨ ĐOÀN & CÁ NHÂN HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO HUYỆN MƯỜNG LA (Thiệt hại do Lũ quyét rạng sáng 3/8/2017):

HẠT THỦ ĐỨC:

 1. CĐ.LCTX Gx Châu Bình: 9.700.000đ
 2. CĐ.LCTX Gx Xuân Hiệp: 5.000.000đ
 3. CĐ.LCTX Gx Từ Đức: 3.000.000đ
 4. CĐ.LCTX Gx Thánh Nguyễn Duy Khang: 3.000.000đ
 5. CĐ.LCTX Gx Thủ Đức: 2.500.000đ
 6. CĐ.LCTX Gx Tam Hà: 2.000.000đ

HẠT XÓM MỚI:

 1. CĐ.LCTX Gx Nữ Vương Hòa Bình: 4.700.000đ
 2. CĐ.LCTX Gx Hợp An: 4.110.000đ
 3. CĐ.LCTX Gx Thạch Đà: 4.100.000đ
 4. CĐ.LCTX Gx Bắc Dũng: 2.500.000đ
 5. CĐ.LCTX Gx An Nhơn: 2.000.000đ
 6. CĐ.LCTX Gx Tử Đình: 1.700.000đ
 7. CĐ.LCTX Gx Đức Mẹ HCG: 1.000.000đ
 8. CĐ.LCTX Gx Hà Nội: 1.000.000đ
 9. CĐ.LCTX Gx Thái Bình: 1.000.000đ
 10. CĐ.LCTX Gx Lạng Sơn: 600.000đ
 11. CĐ.LCTX Gx Tân Hưng: 500.000đ

HẠT GIA ĐỊNH:

 1. Maria Trịnh Thị Đào (Thành viên BCH CĐ.LCTX hạt Gia Định: 3.000.000đ.
 2. CĐ.LCTX Gx Hàng Sanh: 3.000.000đ                              
 3. CĐ.LCTX Gx Bình Hòa: 2.850.000đ
 4. CĐ.LCTX Gx Bình Lợi: 2.000.000đ                
 5. A/c Martinô Nguyễn Thế Duyên (CĐ.LCTX Gx Hàng Sanh):  500.000đ.

HẠT GÒ VẤP:

 1. CĐ.LCTX Gx Bến Cát: 2.500.000đ
 2. CĐ.LCTX Gx T.Giuse: 2.000.000đ                                         
 3. CĐ.LCTX Gx Mân Côi: 2.000.000đ
 4. Marta Nguyễn Thị Kim Chung (BCH CĐ.LCTX Tgp SG): 1.000.000đ.
 5. CĐ.LCTX Gx Gò Vấp: 1.000.000đ                                                         
 6. Chị Maria Trinh, Gx Thánh Giuse: 200.000đ

HẠT PHÚ NHUẬN:

 1. CĐ.LCTX Gx Thánh ĐaMinh (Ba chuông): 5.000.000đ.
 2. CĐ.LCTX Gx Tân Hòa: 2.000.000đ                                     

HẠT BÌNH AN:

 1. CĐ.LCTX Gx Bình Hưng: 2.600.000đ
 2. CĐ.LCTX Gx Bình An: 2.000.000đ

HẠT CHÍ HÒA:

 1. CĐ.LCTX Gx An Lạc: 3.000.000đ.

HẠT TÂN ĐỊNH:

 1. Ban Chấp hành CĐ.LCTX Hạt Tân Định: 2.000.000đ.

   Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CĐ. Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sàigòn chân thành cám ơn Quý Đoàn viên và quý Ân nhân, nguyện xin Thiên Chúa, Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Vị.

Xem thêm

download

CA DAO XUÂN, TỤC NGỮ TẾT

Dân gian “đúc kết” kinh nghiệm cuộc đời thành hai điều đơn giản: “Sống Tết, chết …