Home / Bác Ái Xã Hội / DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 07 /2017

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 07 /2017

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN:

HẠT HÓC MÔN:

 1. Anna Võ Thị Thu, Giáo xứ Tân Mỹ.
 2. Giuse Nguyễn Y Sơn, Giáo xứ Tân Mỹ.
 3. Giuse Nguyễn Đại Ân, Giáo xứ Tân Mỹ.
 4. Anna Nguyễn Thị Hoàng Kim, Giáo xứ Tân Mỹ.
 5. Têrêsa Nguyễn Thị Đạm Tiên, Giáo xứ Tân Mỹ.

HẠT XÓM MỚI:

 1. Giuse Đặng Hiếu Anh, Giáo xứ Hà Nội.
 2. Anna Nguyễn Thị Cảnh, Giáo xứ Bắc Dũng.
 3. Maria Nguyễn Thị Trường, Giáo xứ Bắc Dũng.

HẠT GIA ĐỊNH:

 1. Dôminicô Đỗ Hùng Long, Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

HẠT PHÚ THỊNH, GIÁO PHẬN XUÂN LỘC:

 1. Phaolô Trần Trọng Hoàn, Giáo xứ La Ngà.
 2. Maria Phạm Thị Huệ, Giáo xứ La Ngà.

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP GIÚP “Quỹ Hỗ trợ bữa ăn  thiếu nhi học Giáo lý G.đ An Thới Đông”:

 1. CĐ.LCTX Giáo xứ Lam Sơn, hạt Xóm Mới; 600.000 đ.
 2. CĐ.LCTX Giáo xứ Thạch Đà, hạt Xóm Mới: 400.000 đ.

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CHO VIỆC BÁC ÁI ⁃ TRUYỀN GIÁO

 1. Chị Mỹ Hoa, Giáo xứ T.Nguyễn Duy khang, hạt Gia Định: 3.000.000 đ.
 2. Chị Maria Lê Thị Thịnh, BCH CĐ. LCTX hạt Tân Định: 2.000.000 đ.

BỔ SUNG DANH SÁCH XỨ ĐOÀN CỘNG TÁC CT BÁC ÁI MÙA CHAY (4-5/2017):

 1. CĐ.LCTA Giáo xứ Bắc Hà, hạt Phú Thọ: 5.000.000 đ.
 2. CĐ.LCTX Giáo xứ Thánh Tịnh, hạt Gia Định: 5.000.000 đ.
 3. CĐ.LCTX Giáo xứ Bình Hòa, hạt Gia Định: 3.000.000 đ.
 4. CĐ.LCTX Giáo xứ Bình Lợi, hạt Gia Định: 1.000.000 đ.
 5. CĐ.LCTX Giáo xứ Châu Bình, hạt Thủ Đức: 1.000.000 đ.

Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CĐ. Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sàigòn chân thành cám ơn Quý Đoàn viên và quý Ân nhân, nguyện xin Thiên Chúa, Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Vị.

Xem thêm

lhs

LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 20.01.2018: CÁI GIÁ ĐẮT ĐỎ CỦA NGƯỜI THEO CHÂN CHÚA

Nguồn: Amen tv