Home / Bác Ái Xã Hội / DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 04/2017

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 04/2017

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ.LCTX TGP SÀIGÒN:

HẠT TÂN SƠN NHÌ:

 1. Giuse Nguyễn Kim Đỉnh, Giáo xứ Nhân Hòa.
 2. Maria Lâm Thị Loan, Giáo xứ Tân Việt.
 3. Giuse Cao Văn Định, Giáo xứ Tân Việt.
 4. Antôn Vũ Văn Kha, Giáo xứ Tân Hương.
 5. Antôn Đặng Văn Chu, Giáo xứ Tân Thái Sơn.
 6. Maria Đặng Thị Khưu, Giáo xứ Tân Thái Sơn.

HẠT XÓM MỚI:

 1. Giuse Nguyễn Văn Chiến, Giáo xứ Bắc Dũng.
 2. Maria Đặng Thị Kim Duyên, Giáo xứ Bắc Dũng.

HẠT THỦ ĐỨC:

 1. Maria Vũ Thị Quỳ, Giáo xứ Châu Bình (3 triệu).

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TÔN VINH LCTX 2017 (CN II PS):

 1. Tổng C.ty TMDV Tân Hiệp Phát: 50.000 Sách TĐ&SK LCTX, 45.000 ảnh Chúa TX (30×40), 12.000 ảnh CTX (A5) và 30.840 chai nước Number 1.
 2. Tập đoàn Nhà Hàng Đông Phương: 20.000.000đ.
 3. Ô.Trần Đình Quyền – C.ty Tín Thành: 15.000.000đ.

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP“Quỹ Hỗ trợ bữa ăn cho các thiếu nhi học Giáo lý Gđ An Thới Đông”:

 1. Maria Vũ Thị Yến, Giáo xứ Gò Vấp, hạt Gò Vấp: 500.000đ.

THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT MÙA CHAY (Bác ái Mùa chay):

HẠT THỦ ĐỨC:

 1. CĐ.LCTX Giáo xứ Thủ Đức: 7.000.000đ.
 2. CĐ.LCTX Giáo xứ Fatima: 3.680.000đ.
 3. CĐ.LCTX Giáo xứ Từ Đức: 3.100.000đ.
 4. CĐ.LCTX Giáo xứ T.Nguyễn Duy Khang: 3.000.000đ.
 5. CĐ.LCTX Giáo xứ Xuân Hiệp: 2.000.000 đ.
 6. CĐ.LCTX Giáo xứ Tam Hải: 2.000.000đ.

HẠT XÓM MỚI:

 1. CĐ.LCTX Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình: 5.200.000đ.
 2. CĐ.LCTX Giáo xứ Lạng Sơn: 4.600.000đ.
 3. CĐ.LCTX Giáo xứ Hợp An: 4.500.000đ.
 4. CĐ.LCTX Giáo xứ Thạch Đà: 3.400.000đ.
 5. CĐ.LCTX Giáo xứ Bắc Dũng: 3.200.000đ.
 6. CĐ.LCTX Giáo xứ An Nhơn: 2.500.000đ.
 7. CĐ.LCTX Giáo xứ Đức Mẹ HCG: 2.200.000đ.
 8. CĐ.LCTX Giáo xứ Tử Đình: 2.100.000đ.
 9. CĐ.LCTX Giáo xứ Hà Nội: 2.000.000đ.
 10. 10.CĐ.LCTX Giáo xứ Lam Sơn: 1.000.000đ.

HẠT GÒ VẤP:

 1. CĐ.LCTX Giáo xứ T.Giuse: 4.000.000đ.
 2. CĐ.LCTX Giáo xứ Xóm Thuốc: 4.000.000đ.
 3. CĐ.LCTX Giáo xứ Hòa Bình: 1.000.000đ.

HẠT BÌNH AN:

 1. CĐ.LCTX Giáo xứ Bình An: 4.000.000đ.
 2. CĐ.LCTX Giáo xứ Bình Hưng: 500.000đ.

HẠT SÀIGÒN – CHỢ QUÁN:

 1. CĐ.LCTX Giáo xứ Chợ Đũi: 2.410.000đ.

HẠT PHÚ THỌ:

 1. CĐ.LCTX Giáo xứ Tân Phước: 1.000.000đ.

HẠT PHÚ NHUẬN:

 1. CĐ.LCTX Giáo xứ Tân Hòa:1.000.000đ.
 2. CĐ.LCTX hạt Tân Định: 2.000.000đ.

    Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CĐ Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sàigòn chân thành cám ơn Quý Ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng Từ Bi – Thương Xót, bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Ân nhân.

Xem thêm

download

CA DAO XUÂN, TỤC NGỮ TẾT

Dân gian “đúc kết” kinh nghiệm cuộc đời thành hai điều đơn giản: “Sống Tết, chết …