Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / CHÚC MỪNG TU SĨ GIUSE V. NGỌC BIỂN, SSP

CHÚC MỪNG TU SĨ GIUSE V. NGỌC BIỂN, SSP

IMG_2101

IMG_2102

Ban biên tập Tập san TLHT LCTX TGP hân hoan chúc mừng

Tu sĩ Giuse V. Ngọc Biển, SSP,

CAM KẾT LẦN ĐẦU

trong Thánh lễ Tạ Ơn, tại nhà thờ Tân sa Châu, ngày 22.8.2017.

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành để Thầy đi trọn con đường đã chọn.

Xem thêm

lhs

LHS Thứ Năm 21.09.2017: BỮA TIỆC CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Nguồn: Amen tv