Home / Tư Liệu

Tư Liệu

CÁCH LẦN HẠT MÂN CÔI

lan-chuoi-man-coi

Chúng ta bắt đầu lần hạt bằng việc làm Dấu Thánh Giá : « Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen. Tiếp đến chúng ta đọc kinh Tinh Kính để tuyên xưng Đức tin. Sau đó, hạt thứ nhất, chúng ta đọc kinh Lạy Cha, ba hạt tiếp …

Xem thêm »