Home / Giáo Dục Kito Giáo

Giáo Dục Kito Giáo

KHI TRẺ PHÁ RỐI

KHI TRẺ PHÁ RỐI

Đây là “nỗi kinh hãi” của cha mẹ. Mặt khác nhà trường còn thông báo rằng con của bạn vừa vi phạm các lỗi lầm: (A) Đánh nhau, (B) Nói dối, (C) Bắt nạt, (D) Phá trong lớp, (E) Tất cả A, B và C. Bất kỳ cách cư xử nào cũng có thể …

Xem thêm »

Gia đình và Giáo hội

nss_1421681900A

Thông thường, khi nói đến Giáo hội, người ta thường nghĩ ngay đến hàng lãnh đạo, đến các vị chủ chăn, đến phẩm trật, có lẽ vì người ta vẫn còn bị ám ảnh bởi quan niệm của thời trung cổ về Giáo hội do ảnh hưởng của chế độ …

Xem thêm »