Home / Chia Sẻ

Chia Sẻ

LÀM PHÚC CÓ… TỘI !

Làm Phúc Có Tội (2)

Người ta vẫn thường nói: “Làm phúc phải tội”. Một câu tương đương khác: “Làm ơn mắc oán”. Thậm chí người ta còn so sánh: “Cứu vật, vật trả ơn; cứu nhân, nhân trả oán”. Nếu như vậy thì con người không bằng con vật. Và chắc hẳn rằng chẳng …

Xem thêm »

ĐỨC KITÔ – ĐẤNG CỨU ĐỘ

ĐỨC KITÔ – ĐẤNG CỨU ĐỘ (2)

Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại, vô tiền khoáng hậu, từ cổ chí kim. Không có ai được chú ý như Ngài. Thật vậy, bởi vì Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai mặc xác phàm (Ga 1:1,14; Cl 2:9), là Thiên …

Xem thêm »

ĐỐI THOẠI TRUYỀN TIN

A

Thiên Sứ Gabriel truyền tin cho Đức Maria là một cuộc đối thoại.  Để thấy được sự trang trọng, độc đáo của cuộc đối thoại Truyền Tin, cần so sánh khung cảnh truyền tin của Thiên sứ Gabriel cho Ông Zacaria và cho Đức Maria. Về địa điểm: Thiên sứ …

Xem thêm »

DI CHÚC

DiChuc1

Di chúc là điều được người ta trăn trối trước khi chết, thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc là việc làm nhân văn, vừa thể hiện tình cảm và nguyện vọng của chúng ta vừa …

Xem thêm »

ĐAU KHỔ

DauKho

Từ đêm Thứ Năm Tuần Thánh đến chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, đó là khoảng đau khổ tột cùng của Đức Kitô. Ngài là Con Thiên Chúa còn phải chịu đau khổ, huống chi chúng ta – phận bụi tro, kiếp tội nhân, loài rơm rác, loài sâu bọ! Tại …

Xem thêm »

KHỐI TÌNH SI

KhoiTinhSi

Thánh Augustinô nói: “Có tình yêu thì không có nhọc nhằn, cho dù có nhọc nhằn thì nhọc nhằn này cũng bị tình yêu hóa lỏng. Cứ yêu đi rồi có thể muốn làm gì thì làm”. Đó là một dạng si tình. Chúa Giêsu cũng chỉ vì quá đỗi …

Xem thêm »

KHÁT !

Khat

Khá… á… át! Đó là tiếng kêu bi thảm và thống thiết nhất. Khát có thể là khát nước, cũng có thể là khát vọng. Nhưng “khát nước” cấp bách hơn “khát vọng”. Có hết “khát nước” thì mới có thể tiếp tục “khát vọng”. Quả thật, nước rất cần …

Xem thêm »

TÂM SỰ VỚI CHỊ HAI và CHỊ BA

TÂM SỰ VỚI CHỊ HAI và CHỊ BA (1)

Chị Hai thân mến, Mỗi dịp Mùa Chay – đặc biệt là Tuần Thánh, người ta hay nhắc tới vài trường hợp “điển hình”, trong đó có Chị. Em xin mạo muội tâm sự với Chị. Vì không biết tên chị, em xin mạo muội gọi Chị là Chị Hai …

Xem thêm »

BÂY GIỜ TÔI ĐÃ THẤY

A

“Bí tích rửa tội cất đi sự mù loà tâm linh của chúng ta và mở mắt cho chúng ta được nhìn thấy Chúa Giêsu.” Vào thập niên 1960, John Howard Griffin ngụy trang thành một người da đen đi chơi vòng quanh miền Nam.  Ông muốn trực tiếp cảm …

Xem thêm »