Home / Các Kinh Thường Đọc

Các Kinh Thường Đọc

Đàng Thánh Giá Lòng Chúa Thương Xót với những Suy Niệm của Thánh Faustina

DTG_LTXC03b_DB

Lời Nguyện mờ đầu (quỳ): Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, Chúa đã chịu khổ hình vác thập giá, và chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Trên thập giá, trái tim Chúa đã bị lưỡi đòng đâm thâu; máu cùng nước từ trái tim Chúa tuôn chảy nguồn ơn …

Xem thêm »