Các Bài Giảng Năm C

MÙA THƯỜNG NIÊN

ThuongNien23C_1

Chúa Nhật 08 Thường Niên năm C-Lễ Chúa Ba Ngôi Chúa Nhật 09 Thường Niên năm C- Lễ Mình Máu Chúa Kitô Chúa Nhật 10 Thường Niên năm C Chúa nhật 11 Thường niên năm C Chúa nhật 12 Thường niên năm C Chúa nhật 14 Thường niên năm C …

Xem thêm »