Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / CÁO PHÓ BÀ CỐ LM GIOAN BAOTIXITA VÕ VĂN ÁNH

CÁO PHÓ BÀ CỐ LM GIOAN BAOTIXITA VÕ VĂN ÁNH

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống

Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”

(Ga 11, 25)
 

CÁO PHÓ

          Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Phục Sinh

           Gia đình chúng con xin kính báo:

BaCoChaAnh
Bà cố ANNA TRẦN THỊ PHỈ

Sinh năm 1909

Nguyên quán: Trung Hiệp, Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Lập gia đình, về ở họ đạo Quang Diệu.

Đã được Chúa gọi về: lúc 4g00 sáng ngày 25/11/2017.

Hưởng thọ: 108 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Lúc 17g00 ngày Thứ bảy 25/11/2017: nghi thức tẩm liệm, phát tang và nhập quan.

Lúc 8g30 ngày Thứ hai 27/11/2017: Thánh lễ tại Nhà thờ Tân Định.

Sau Thánh lễ đưa về an táng tại quê nhà, dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Quang Diệu, lúc 14g00 cùng ngày.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Anna.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu Lòng Thương Xót, sớm đưa linh hồn Bà cố Anna về hưởng tôn nhan Chúa.

Trân trọng kính báo
T/M Gia đình tang quyến
Lm. JB. Võ Văn Ánh

+ Lưu ý:
  Xin miễn vòng hoa và phúng điếu.

Xem thêm

3

LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 20.02.2018: ABBA, BA ƠI!

Nguồn: Amen tv