Home / Audio / Bài Giảng trong Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, 14.7.2017, tại nhà thờ Huyện Sỹ, của LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng

Xem thêm

download

CA DAO XUÂN, TỤC NGỮ TẾT

Dân gian “đúc kết” kinh nghiệm cuộc đời thành hai điều đơn giản: “Sống Tết, chết …