Home / Học Hỏi Linh Đạo / Bài 24: Tìm Hiểu Tông Chiếu Dung Nhan Lòng Xót Thương

Bài 24: Tìm Hiểu Tông Chiếu Dung Nhan Lòng Xót Thương

Dẫn vào

Cuộc họp mặt của các thành viên ủy ban giáo dân thuộc Giáo tỉnh Sài Gòn, trong định hướng sinh hoạt chung của Ủy ban Giáo Dân (UBGD) trực thuộc Hội đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) vào ngày 10-11-2017 vừa qua, tại Trụ sở GP. Long Xuyên ở Sài Gòn, có một “mẩu tin” được coi là thời sự hợp lý, hợp tình. Cái “phụ” (accidental) giúp hoàn chỉnh cái “chính” (substantial, essential), vượt lên trên tính chất tùy thuộc của cái phụ.[1]

Vâng, bên cạnh những nội dung “chính”: (1) Những thông tin từ hội nghị của HĐGMVN, đặc biệt là những hướng dẫn của HĐGMVN cho UBGD; (2) Hình thành nhân sự của UBGD trực thuộc HĐGMVN; (3) Hoạch định chương trình thực hiện các hướng dẫn của HĐGMVN dành cho UBGD; (4) Học hỏi thư mục vụ của HĐGMVN năm 2017 và triển khai cho UBGD; và (5) Chương trình sinh hoạt của UBGD năm 2018, sinh hoạt cởi mở của cuộc họp mặt đã đón nhận thêm những phát biểu “phụ” từ các vị đại diện các giáo phận như: “… phải thăng tiến các hội đoàn giáo phận trong Thánh Tâm Chúa”, “… trong tình yêu xót thương”, “sống lòng thương xót như Chúa dạy và đã nêu gương…”. Mọi sự những tưởng là đồng nghĩa với việc các hoạt động hội đoàn sẽ lâm vào cảnh đơn điệu, khó xử hay bế tắc. Nhưng không phải vậy.

Bởi lẽ, tuy “phụ” là phụ, và “chính” vẫn mãi là chính; nhưng các ý tưởng phụ tùy từ các phát biểu nói trên không hề kém phần quan trọng. Thậm chí – trong bối cảnh suy gẫm về linh đạo của thời đại hiện nay cách riêng – đó cũng chính là yếu tố làm nên đáp án xuyên suốt cho “một năm hồng ân của Chúa”, “một năm thương xót”;[2] “Ai làm việc bác ái, thì hãy làm trong hân hoan”;[3]một thời điểm đặc biệt để cử hành và cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa”,[4] “Ôi lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa không chấp điều bất công và sẵn lòng tha thứ tội lỗi, là Ðấng không giận mãi nhưng bằng lòng tỏ tình xót thương”.[5]

Bốn lần sử dụng từ mercy

 1. APV 16,5
 • A “year of the Lord’s favour” or “mercy”: this is what the Lord proclaimed and this is what we wish to live now. (APV 16,5)
 • “Une année de bienfaits”: c’est ce que le Seigneur an-nonce et que nous voulons vivre. (APV 16,5)
 • Một “năm hồng ân của Chúa” hay “một năm thương xót”: đây là điều Chúa đã công bố và đây là điều ngay bây giờ chúng ta muốn sống. (APV 16,5)
 1. APV 16,8
 • May the words of the Apostle accompany us: he who does acts of mercy, let him do them with cheerfulness (cf. Rom12:8). (APV 16,8)
 • Que les paroles de l’Apôtre nous accompagnent: “celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire” (Rm 12, 8). (APV 16,8)
 • Xin cho những lời của Thánh Tông Đồ đi cùng với chúng ta: “Ai làm việc bác ái, thì hãy làm trong hân hoan” (Rm 12,8). (APV 16,8)
 1. APV 17,1
 • The season of Lent during this Jubilee Year should also be lived more intensely as a privileged moment to celebrate and experience God’s mercy. (APV 17,1)
 • Puisse le Carême de cette Année Jubilaire être vécu plus intensément comme un temps fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. (APV 17,1)
 • Người ta cũng cần sống Mùa Chay trong Năm Thánh này cách sốt sắng hơn, như một thời điểm đặc biệt để cử hành và cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa. (APV 17,1)
 1. APV 17,3
 • We can repeat the words of the prophet Micah and make them our own: You, O Lord, are a God who takes away iniquity and pardons sin, who does not hold you’re anger forever, but are pleased to show mercy. (APV 17,3)
 • Nous pouvons nous aussi répéter avec Michée: Toi, Seigneur, tu es un Dieu qui efface l’iniquité et pardon-ne le péché. (APV 17,3)
 • Chúng ta có thể lặp lại những lời của Tiên tri Mi-ca và biến những lời này thành lời của mình: Ôi lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa không chấp điều bất công và sẵn lòng tha thứ tội lỗi, là Ðấng không giận mãi nhưng bằng lòng tỏ tình xót thương. (APV 17,3)

Để kết

Với chất xúc tác của thời đại tình yêu-xót thương (merciful love, amour miséricordieux), những hướng dẫn của HĐGMVN cho UBGD trong tinh thần của “Thư mục vụ HĐGMVN gửi Cộng đồng Dân Chúa năm 2017” giúp UBGD định hướng các sinh hoạt trong một dung môi rất sống động. Đức cha Giu-se Trần Văn Toản, Chủ tịch UBGD trực thuộc HĐGMVN, đã lần lượt triển khai các nội dung của buổi họp (như đã nói đến ở phần trên). Trong đó, những hướng dẫn của HĐGMVN dành cho UBGD được triển khai cụ thể với nhiều đề mục chi tiết.[6]

Có thể nói tất cả là “một ‘năm hồng ân của Chúa’ hay ‘một năm thương xót’: đây là điều Chúa đã công bố và đây là điều ngay bây giờ chúng ta muốn sống” (APV 16,5). Bởi lẽ, sự khả dĩ trong thời đại tân tiến hiện nay – với những nguyên lý căn bản về chính-phụ – cũng không khác với thời đại của các thánh tông đồ, cách riêng Thánh Phao-lô trong Thư gửi tín hữu Rô-ma, để chúng ta cùng bảo nhau hãy chân thành cầu nguyện: “Xin cho những lời của Thánh Tông Đồ đi cùng với chúng ta: ‘Ai làm việc bác ái, thì hãy làm trong hân hoan’ (Rm 12,8)” (APV 16,8).

Nếu được, và tại sao lại không, “Người ta cũng cần sống Mùa Chay trong Năm Thánh này cách sốt sắng hơn, như một thời điểm đặc biệt để cử hành và cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa” (APV 17,1). Thậm chí, chúng ta hãy bắt chước Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô mà lặp lại những lời của Tiên tri Mi-ca, và biến những lời này thành lời của mình: “Ôi lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa không chấp điều bất công và sẵn lòng tha thứ tội lỗi, là Ðấng không giận mãi nhưng bằng lòng tỏ tình xót thương” (APV 17,3).

LM Giuse Tạ Huy Hoàng

[1] “…an essential property of an object is a property that it must have, while an accidental property of an object is one that it happens to have but that it could lack.” (https://plato.stanford.-edu/entries/essential-accidental; http://oxfordindex.oup.com…)

[2] APV 16,5.

[3] Rm 12,8 (x. APV 16,8)

[4] APV 17,1.

[5] APV 17,3.

[6] Đức cha Chủ tịch UBGD cho biết những hướng dẫn của HĐGMVN trong Hội nghị II năm 2017: “(1) Xác định vai trò của UBGD…; (11) … khích lệ UBGD lãnh trách nhiệm” (x. Tài liệu UBGD họp Giáo Tỉnh Lần II).

Xem thêm

lhs

LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 20.01.2018: CÁI GIÁ ĐẮT ĐỎ CỦA NGƯỜI THEO CHÂN CHÚA

Nguồn: Amen tv